Sykkelløp

Hensikt

I Sykkelløp koplar barna mengde og tal til tal rundar i sykkelløypa.

Forklaring

  1. Lag ei sykkelløype ved å setje ut kjegler og evt. andre markeringar.
  2. Barna startar med å trille terningen og skal så sykle same tal rundar i løypa som augene på terningen viser.
  3. Barna startar med litt avstand, slik at det kan vere fleire barn i løypa samstundes.

Tips

  • Lag gjerne fleire løyper slik at det ikkje blir kø i løypene. Ved fleire løyper kan ein óg tilpasse vanskegrada etter alder og føresetnader til barna som er med. Om løypene er forskjellige, kan barna byte løyper undervegs.

Variasjon

  • Ein kan organisere aktiviteten som ein stafett, der laga syklar i kvar i løype. Ved at barna triller terningen før dei skal sykle, blir utfallet (vinnarane) av stafetten meir tilfeldig.
  • Reis gjerne på sykkeltur utanfor barnehagen.

Utstyr

Syklar
Kjegler
Terning

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet