Ta opp poteter

Hensikt

I denne aktiviteten vil barna trene opp styrke i armar ved å halde fast i kvarandre (potetene) og eller dra potetene laus (bonden).

Forklaring

  1. Barna er poteter som ligg på magen med armane inn mot midten og held kvarandre i hendene.
  2. Bonden skal prøve å få laus ei og ei potet ved å trekke i beina til poteta.
  3. Når poteta slepp taket i dei andre, vert poteta til bonde og hjelper til med å få laus fleire poteter.

Variasjon

  • Som ein variasjon kan potetene forsøke å henge saman med beina.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

 

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet