Ut på tur

Hensikt

Ved å gå tur til eit uteområde kan barna utvikle grunnleggjande motoriske ferdigheiter gjennom rørsle og leik i naturen.

Forklaring

  1. Gå på tur til eit område der dei yngste kan få boltre seg fritt. Motivér barna til å springe, gå og klatre over stubbar og steinar, gå/krabbe opp og ned i bakkar osb.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet