Å fylle et kar med vann

Hensikt

I denne leken er barna aktive i moderat til høy intensitet ved at de skal frakte vann fra et sted til et annet så raskt som mulig. Barna skal samarbeide om å fylle et kar med vann.

Forklaring

  1. Alle barna får utdelt en dyp spade, sandkasseform eller annet som de skal frakte vann med.
  2. I den ene enden av lekeområdet er det tilgang på vann, f.eks. et kar med vann eller en pytt. I den andre enden er det et tomt kar eller bøtte (størrelsen på karet som skal fylles må tilpasses redskapen en fyller med).
  3. Barna fyller redskapen sin med vann og prøver å frakte så mye vann som mulig over til karet de skal fylle.
  4. Barna løper tilbake for å hente mer vann.
  5. Den voksne kan gjerne ta tiden på hvor lang tid barna bruker på å fylle karet.

Tips

  • Barna kan f.eks. prøve å fylle et litermål med vann og se hvor lang tid de trenger på å samle en halv liter og/eller en liter.
  • Barna blir våte, så denne leken passer best en dag med regn når barna har regntøy eller en varm sommerdag.

Variasjon

  • En kan gjøre leken om til en konkurranse, der hvert lag kjemper om å fylle karet først.

Utstyr

Tomt kar/bøtte el.
Spader eller sandkasseformer
Kar med vann eller en stor pytt

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet