Nasjonaldagen 17. mai

Snakk med barna om hvorfor vi feirer 17. mai. Hvorfor tror barna vi feirer 17. mai? Bli kjent med ulike tradisjoner knyttet til 17. mai. Undre dere sammen om det norske flagget, form og farge.

Her finner du forslag til fysisk aktive lekar en ofte kobler til 17. mai i tillegg til andre aktiviteter og leker som kan passe.

Tips til fysisk aktive leker

Sekkeløp

Tradisjonsrik 17. mai-lek. Bruk f.eks. søppelsekker og la barna hoppe fra et område til et annet. Kan organiseres som en stafett.

Potet på skje

Tradisjonsrik 17. mai-lek. La barna får prøve alene eller i en stafett.

Tautrekking

Tradisjonsrik 17.mai-lek. Del gruppen inn i to lag som forsøker å dra tauet til sin side.

Ballstasjoner

Kast ball på f.eks. blikkbokser.

Naturbingo

Lag en 17. mai natursti/bingo, bestående av bilder knyttet til 17. mai. Heng opp bildene rundt omkring og la barna prøve å finne flest mulig.

Utdrag fra Rammeplanen

«Barnehagen skal bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag» s. 9.

Fra fagområdet Etikk, religion og filosofi:

«Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» s. 55.

Fra Barnehageloven §2 Barnehagens innhold, 4 ledd: «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.»