Trafikk

Trafikkopplæringen skal utvikle barnas holdninger og ferdigheter til å bli ansvarsfulle og trygge trafikanter.


Her er forslag til aktiviteter der en kan jobbe med trafikk gjennom lek og i fysisk aktivitet.

Tips til fysisk aktive leker

Sprø trafikklys

Hva betyr rødt og grønt lys? I Sprø trafikklys er barna trafikanter som skal følge trafikklyset.

Rødt lys

Hva betyr rødt lys? Jo, stopp! Rødt lys er en god stopp-øvelse.

Reiselederen

Lag til en late-som-om tur i trafikken. Dere kan være myke trafikanter eller ulike typer kjøretøy.

På jakt etter former

Gå en tur i trafikken eller på uteområdet om dere har skilt i barnehagen. Hvilke former har de ulike trafikkskiltene?

Formlek

Klarer barna å lage et trafikkskilt med kroppen? Ha gjerne noen skilt å vise som barna skal forme.

Sykkelløp

Lag til en sykkelløype som barna sykler. Bruk gjerne markering og evt. skilt dere har i barnehagen. Mange barnehager har sykkelbaner som en kan ta utgangspunkt i.

Bil og garasje

Artig lek der barna får være ulike kjøretøy. For å koble leken enda tettere til tema trafikk, kan en legge inn oppgaver som barna må svare på før garasjen åpner seg.

Vil du kjøre buss?

Her får barna kjøre buss, og bussjåførene må følge med på trafikken. Kanskje har dere også laget til noen markeringer, der bussene må stoppe i tillegg til busstoppene? Bussene må vente med å kjøre til passasjerene er trygt inne på bussholdeplassen.

Kims lek

Finn ulike konkreter som hører til temaet trafikk og bruk disse i leken. Enten kan barna springe og hente det konkretet som er fjernet, eller så kan hvert konkret være koblet til en bevegelse.

Kjegletyv

Denne aktiviteten kan du bruke til å snakke om hvordan kjegler kan være en del av et trafikkbilde.

Trafikk-hinderløype

Her får barna øve på grunnleggende trafikkregler gjennom en motorisk krevende løype.

Lotto i ulendt terreng

Spill lotto i ulendt terreng og øv på nøkkelord som omhandler trafikk.

Naturbingo

Spill bingo i naturen og øv på nøkkelord som omhandler trafikk.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Nærmiljø og samfunn:

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt» s. 56.

Fra fagområdet Antall, rom og form:

«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved seg selv å være kreative og skapende» s. 53.

Bingo og lotto

Bingo- og lottokort har mange bruksområder, for eksempel kan de brukes til å øve på nøkkelord knytt til ulike tematikker som du arbeider med i barnehagen.

Aktuelle lenker

Trygg trafikk | For barnehager

Barnas trafikkklubb