Motorisk utvikling og læring

Her finner du to videoer om barns motoriske utvikling, en film om barn i alderen 0-15 måneder og en for barn 1-6 år. Hvert barns motoriske utvikling er unik og følger sitt eget tempo. De motoriske ferdighetene er beskrevet i ulike aldrer, men det er viktig å huske på at disse er omtrentlige.

Barns motoriske utvikling 0-15 måneder

Barns motoriske utvikling 1-6 år