Vinter

Det er den første kuldegraden eller det første snøfallet. Barna stormer ut for å sanse, kjenne på og erfare vintervær. Hva kjennetegner vinteren? Hvordan kan vi vite at det er vinter? Hva kan vi gjøre om vinteren? Undre dere sammen med barna. La barna leke, eksperimentere og erfare vinteren på ulike måter. Vinteren gir mange mugligheter til å utfordre barnas motorikk og være i fysisk aktivitet.

Her er forslag til leker og aktiviteter som passer godt under temaet Vinter.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Natur, miljø og teknologi:

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» s. 52.

«Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» s. 53.

Aktuelle lenker

Undervisningstips | Vinter