Samisk nasjonaldag

6. februar er Samisk nasjonaldag, og blir ofte markert i barnehagen. En kan for eksempel snakke om samisk kultur, sette opp lavvo, lage mat ute og leke at man kaster lasso på reinsdyr. Kanskje kan en lage rockekonsert med samisk musikk?

Her finner du forslag til aktiviteter og leker som kan kobles til tema, og der barna får være fysisk aktive.

Tips til fysisk aktive leker

Bevegelse til musikk

Bruk samisk musikk til bevegelse til musikk.

Kaste lasso på reinsdyret

Kast lasso på reinsdyret og snakk om samisk kultur.

Naturbingo

Lag en naturbingo med samiske nøkkelord.

Postkasser

I stedet for å ha postkasser med former, kan en ha bilder på postkassene av samiske nøkkelord.

Likt og ulik

Forskjeller på samisk og ikke-samisk kultur.

Eventyr-lotto

Lag til et lotto der en bruker nøkkelord fra tema Samefolkets dag.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Nærmiljø og samfunn:

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap samisk kultur» s. 56-57.

«Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner» s. 57.