Lanseringswebinar

Aktiv i barnehagen ble lansert 30. september 2022! Vi opplevde dessverre noen tekniske problemer under sendingen, men har nå klippet sammen en ny versjon som du kan se i sin helhet under, i tillegg finner du enkeltvideoer med de faglige innleggene og erfaringer fra samarbeid med Groruddalen og Årdal lenger ned på siden.

Velkommen til lanseringswebinar!

(Vi beklager problemer med lyden midtveis i panelsamtalen)


Faglige innlegg og filmer:

Fysisk aktivitet i barnehagen v/Eivind Aadland

Professor ved HVL, Eivind Aadland, presenterer viktigheten av fysisk aktivitet i barnehagen og forskningsprosjektet ACTNOW (Active Learning Norwegian Preschool(er)s).

Bruk av verktøykassen v/Katrine N. Aadland

Forsker ved HVL, Katrine N. Aadland, viser bruk av Aktiv i barnehagen og går igjennom filtreringsfunksjonen og spennende ressurser utviklet for arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen.

Erfaringer fra og samarbeid med Groruddalen v/Julie Dønnestad

Bydel Grorud har vært en sentral bidragsyter i utvikling og finansiering av Aktiv i barnehagen. Julie Dønnestad, prosjektleder for folkehelseprosjektet i bydel Grorud, forteller om deres rolle i utviklingen av Aktiv i barnehagen og deler erfaringer med bruk av de ulike ressursene.

Erfaringer fra og samarbeid med Årdal v/Jannicke Ø. Nundal og Anne Mette Nytun

To pedagoger fra Årdal kommune, Jannicke Ø. Nundal og Anne Mette Nytun, har tatt med en barnegruppe ut for å være fysisk aktive og forteller samtidig om deres erfaringer med både utvikling og bruk av Aktiv i barnehagen.