Miljø og miljøvern

Hvordan kan vi ta vare på naturen vår? Hva hører hjemme i naturen og hva hører ikke hjemme? Gå på tur i naturen og bli kjent med natur og dyreliv. Undre dere sammen og gi kjennskap om natur, bærekraft, søppel, gjenvinning, mat, restemat og kompost. Samle inn naturmateriale eller søppel og lag gjerne noe av det. Lag mat og ny mat av restemat slik at vi ikke kaster mat.

Her finner du forslag til aktiviteter og leker som motiverer til fysisk aktivitet og som en kan koble til temaet som dere arbeider med.

Tips til fysisk aktive leker

Kildesortering

I Kildesortering får barna øve seg på å sortere ulikt søppel i rett dunk. Ved å gå gjennom sorteringen etterpå kan en snakke med barna om hva som hører til hvor.

Likt og ulikt

Legg ut konkreter og ting der noe hører hjemme i naturen og annet ikke. Få barna til å hente de konkreter og ting som ikke hører hjemme i naturen.

Naturbingo

Lag et naturbingo som inneholder nøkkelord innenfor miljø og miljøvern.

Kims lek i naturen

Bruk det dere finner i naturen, søppel og naturmateriale.

Lotto i ulendt terrreng

Lag et lottosett der det ene kortet er en ting (søppel) mens det andre kortet er en søppeldunk. Barna skal finne kortet med søppel som hører til søppeldunken de fikk.

Utdrag fra Rammeplanen

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn» s. 10.

«Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen» s. 11.

Frå fagområdet Natur, miljø og teknologi:

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen» s. 52.