Tips til fysisk aktivitet i barnehagehverdagen

Overgangssituasjoner i barnehagen

I en barnehagehverdag er det mange ulike overgangssituasjoner. Her finner du tips til hvordan du kan flette inn fysisk aktivitet i ulike hverdagssituasjoner. Ser du noen gode ideer, er det bare å ta de med deg inn i din barnehagehverdag!

RYDDING

 • Ryddemusikk: Sett på musikk. Når musikken spiller skal barna rydde og når musikken stopper (den voksne stopper) skal barna «fryse». Start og stopp musikken til alt er ryddet.
 • Ryddeterning: trill terningen, viser terningen 3 skal alle rydde tre ting hver og samles ved terningen igjen. Slik fortsetter leken til alt er ryddet. Denne leken fungerer godt ute.
 • Ryddemotorikk: Hver leke er knyttet til en motorisk ferdighet. F.eks. når en rydder biler skal en krabbe, når en rydder klosser skal en hoppe og når en rydder fargeblyanter skal en danse. La gjerne barna komme med forslag til aktiviteter.
 • Ryddestafett ute: Del barna i ulike lag og gi hvert lag i oppgave å rydde en bestemt kategori med leker. F.eks. et lag tar bøtter, et annet lag tar spader og en tredje tar sykler. Hvem blir først ferdig? Husk at barna må sortere tingene på riktig plass.

UKENS eller DAGENS AKTIVITET

 • Hver uke/dag kan en ha fokus på en spesiell motorisk ferdighet som en bruker i ulike overgangssituasjoner og i leker og aktiviteter ellers i løpet av dagen. Hvis for eksempel ukens aktivitet er å hoppe, kan barna (og de voksne) hoppe på ulike måter når de forflytter seg. For eksempel kan barna hoppe fra garderoben og inn til bordet når de skal spise. Andre aktiviteter som kan brukes er å krabbe, gå baklengs, gå sidelengs, gå musesteg (hæl inntil tå) og så videre.

GARDEROBESAMLING/SAMLING

Start eller legg inn fysisk aktivitet i samlingsstunden. I verktøykassen finner du tips til aktiviteter som kan passe i garderoben eller på avdelingen hvis du filtrerer/huker av på «Liten plass».

 • For å komme godt i gang med barnehagedagen kan det være fint med en liten morgentrim. F.eks. en kort danseøkt, litt minirøris eller annet som passer på avdeling. For mange barn er det lettere å konsentrere seg og arbeide med ulike bordaktiviteter etter en har vært i fysisk aktivitet.

PRAKTISKE OPPGAVER:

 • Melketransport: Får dere levert melken av «melkebilen»? I stedet for at melken skal fraktes av de voksne fra melkebilen til kjøleskapet, kan barna frakte melken. Det syns de er stas! Her er noen tips til hvordan:
  • La barna sykle melken inn med sykkelhenger
  • La barna bære melken inn
  • La barna dra melken på akebrett
  • Melkestafett: del barna inn i lag. Første barn på laget springer inn med en melk, springer så tilbake til laget sitt og veksler med neste barn i rekken som frakter den neste melken. Leken fortsetter til all melka er i kjøleskapet.
 • Kaste søppel: La barna kaste søppelet sammen med en voksen. Her er et par tips til hvordan:
  • La barna sykle søppelposer til containeren
  • La barna bære søppelet i par til containeren
 • Tilrettelegging av fysisk aktivitet: La barna være med å forberede og legge til rette for fysisk aktivitet. La for eksempel barna hente ulikt utstyr fra boden til å lage en hinderløype.

Det fysiske rommet inne

Leker og materiell inne innbyr til fysiske aktivitet. Her er forslag til materiell og aktiviteter som passer inne på avdeling

 • Teip på gulvet: f.eks. som ulike baner å balansere på, paradis, ulike bilder av hender og føtter som en skal følge, tall og bokstaver
 • Plansjer med bilder av aktiviteter
 • Plansjer med yoga øvelser
 • Ballbaner/ rør
 • Lage blinker til å kaste på sammen med barna (kaste myke baller eller erteposer)
 • Terninger, f.eks en med tall og en med dyr som en skal herme etter. Får en fem på den ene terningen og frosk på den andre, skal barna ta fem froskehopp
 • Store kasser, esker eller klosser til å bygge og leke med
 • Mange barnehager har puter og ulikt utstyr som ligger i en bod. Er det mulig at noe av dette utstyret kan få et rom, en gang eller en krok på avdelingen slik at det kan bli brukt av barna når de vil? Her kan det være viktig å ha klare regler for hva som er lov og ikke, og hvilket lydnivå som aksepteres.

På tur

 • Matpakkegjemsel: Barn liker å leke gjemsel. En variant av gjemsel er å gjemme matpakken til barna. Når det er tid for lunsj må alle barna lete frem sin egen matpakke. Hvis barna finner matpakken til noen andre, må de late som ingenting og fortsette å lete til de finner sin egen. Hvis matpakkene smøres i barnehagen før tur, kan de merkes med navn. Da får barna også trening i «å lese» sitt eget navn.
 • Tur med motoriske utfordringer: Hvis turen går i et område med ingen/lite trafikk kan en gjøre turen ekstra spennende med å legge inn ulike hinder og oppgaver underveis. Er det en liten mur en kan balansere på? Kan en klatre over en benk? Kan en gjøre forskjellige motoriske øvelser mellom lyktestolpene? F.eks. springe så raskt en kan fra en lyktestolpe til den neste. Barna må gjerne være med å komme med forslag.