Dyrene om vinteren

Det er spennende å undre seg over hva som skjer med ulike dyr om vinteren. Noen ligger i hi og noen skifter pels. Hvordan skaffer dyrene seg mat om vinteren? La barna utforske og danne seg nye erfaringer med naturen. Finner vi insekt eller andre småkryp om vinteren?

Her er tips til ulike aktiviteter og leker en kan bruke for å bli bedre kjent med dyrene om vinteren.

Tips til fysisk aktive leker

Bjørnen sover- med en vri

Leken er koblet til at Bjørnen ligger i hi.

Slangejakt

Er det en hoggorm?

Nappe hale

Lek leken Nappe hale der barna er dyr som dere snakker om om vinteren.

Dyresisten

Her kan dere være dyr dere snakker om om vinteren.

Lotto i ulendt terreng

Underlaget vinterstid utfordrer motorikken til barna. Bruk gjerne en lotto som er koblet til dyrene dere arbeider med om vinteren.

Stor fanger liten, og liten fanger stor

Bruk gjerne dyr som dere arbeider med i temaet Dyrene om vinteren.

Naturbingo

Lag et naturbingo med dyrene eller dyrespor om vinteren.

Henteterning med sorteringsstasjon

Lag til en variant der barna skal sortere dyr i ulike kategorier.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Natur, miljø og teknologi:

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» s. 52.

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kunnskap om dyr og dyreliv» s. 53.

«Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» s. 53.