Tema

I følge rammeplanen skal «Barnehagen være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling (s. 11). Videre står det at «I barnehagen skal barn oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre… Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser» (s. 22) og at «Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet… Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen» (s. 43).

Disse temasidene er ment som inspirasjon til hvordan en kan integrere fysisk aktivitet i barnehagehverdagen gjennom å bruke fysisk aktivitet som arbeidsmåte inn i ulike tema i barnehagen. Noen av aktivitetene og lekene er tett koblet til tema, gjennom at lekene direkte handler om tema, mens andre aktiviteter og leker ta utgangspunkt i en lek som er videreutviklet for bruk i temaet.

Å integrere fysisk aktivitet i ulike læringsaktiviteter knyttet til tema kan ha en rekke gunstige effekter. Se gjerne videoen om Fysisk aktiv læring som ligger på ressurssiden.

Vi har brukt begrepet nøkkelord om ord som er sentrale innenfor tema. Andre barnehager har kanskje ukens eller månedens ord eller annet. Det blir arbeidet med å lage til utskriftsmateriell for naturbingo og lotto innenfor flere tema.


Vennskap – bli kjent

Vennskap og sosial kompetanse er viktige tema i barnehagen. Empati, selvregulering, selvhevdelse, prososial adferd og selvfølelse er viktige stikkord for sosial kompetanse. Barna skal bli kjent med hverandre, få venner og være en del av et fellesskap.

Meg selv – kroppen min – følelser

I barnehagen skal en bidra til at barna blir kjent med seg selv og egen kropp, og bli trygg på denne. Hvordan ser jeg ut? Hva kan jeg gjøre med kroppen min? Hva kan andre gjøre med kroppen min?

Høst

Høsten er en fargerik årstid og har gjerne et varierende vær med sol, regn og vind. Det er også tiden for frukt og bær. Ta med barna ut og la de bruke sansene sine. Hva ser og hører vi?

Dyr og småkryp om høsten

Det er spennende å undre seg over hva som skjer med ulike dyr og insekt om høsten. En kan for eksempel få kunnskap om bjørn, hoggorm og piggsvin som går i hi. Hva skjer med maurtua og mauren der? Hva skjer med insektene? 

Brannvern

Det er viktig at barn får kjennskap til og har gode holdninger til brannvern. Alle barnehager skal gjennomføre brannøvelser, men hvordan og hvor ofte en organiser dette varier fra barnehage til barnehage.

Trafikk

Trafikkopplæringen skal utvikle barnas holdninger og ferdigheter til å bli ansvarsfulle og trygge trafikanter.

Barn i andre land

Når dere arbeider med temaet Barn i andre land kan dere for eksempel vektlegge aktiviteter og leker der barna lærer om ulike land, levemåter, dyr og musikk.

Jul – Aktivitetskalender

Julen er en spennende tid for små og store. Her finner du vår aktivitetskalender, som fungerer som en julekalender. 

Vinter

Det er den første kuldegraden eller det første snøfallet. Barna stormer ut for å sanse, kjenne på og erfare vintervær. Hva kjennetegner vinteren? Hvordan kan vi vite at det er vinter? Hva kan vi gjøre om vinteren? 

Dyrene om vinteren

Det er spennende å undre seg over hva som skjer med ulike dyr om vinteren. Noen ligger i hi og noen skifter pels. Hvordan skaffer dyrene seg mat om vinteren? La barna utforske og danne seg nye erfaringer med naturen.

Samisk nasjonaldag

6. februar er Samisk nasjonaldag, og blir ofte markert i barnehagen. En kan for eksempel snakke om samisk kultur, sette opp lavvo, lage mat ute og leke at man kaster lasso på reinsdyr. Kanskje kan en lage rockekonsert med samisk musikk?

Karneval

Karneval er en festdag i barnehagen. I de fleste barnehager er det utkledning, dans og drama som er i hovedfokus. En kan arbeide med temaet over en lengre periode og slik bli kjent med ulike dyr, yrker, karakterer, eventyr og lignende. 

Påske

Påsken er en viktig høytid innenfor den kristne kulturarven. Livets seier over døden er både påskens og vårens tema. I barnehagen feirer vi livet, og lager ting i barnehagen som symboliserer liv. 

Vår

Temperaturen stiger og sola varmer. Naturen endrer seg; det spirer og gror, vi hører fuglene som kvitrer og små insekt våkner til live. Våren er også tiden for sansing og undring. Hva ser, lukter og hører vi? 

Insekt og småkryp om våren

Gå ut på tur og få vårlige erfaringer med naturen. Løft på steiner, let under bark og trestubber, grav i jorden for å se etter meitemark eller studer en maurtue. Det er kjekt å undre seg sammen med barna om ulike småkryp og skape et felles engasjement rundt insekt og småkryp.

Nytt liv: Blomster og bier

Naturen endrer seg der det spirer og gror, fuglene kvitrer og små insekt våkner til live. Vi kan se blomster i fine friske farger, og høre bier som summer. Så frø sammen med barna og studer utviklingen. Bli kjent med bien, humla og vepsen. Hva gjør de? 

Miljø og miljøvern

Hvordan kan vi ta vare på naturen vår? Hva hører hjemme i naturen og hva hører ikke hjemme? Gå på tur i naturen og bli kjent med natur og dyreliv. Undre dere sammen og gi kjennskap om natur, bærekraft, søppel, gjenvinning, mat, restemat og kompost.

Nasjonaldagen 17. mai

Snakk med barna om hvorfor vi feirer 17. mai. Hvorfor tror barna vi feirer 17. mai? Bli kjent med ulike tradisjoner knyttet til 17. mai. Undre dere sammen om det norske flagget, form og farge.