Dyr og småkryp om høsten

Det er spennende å undre seg over hva som skjer med ulike dyr og insekt om høsten. En kan for eksempel få kunnskap om bjørn, hoggorm og piggsvin som går i hi. Hva skjer med maurtua og mauren der? Hva skjer med insektene? La barna utforske og danne seg nye erfaringer med naturen.

Her er tips til ulike aktiviteter og leker som en kan bruke når en arbeider med dyr og insekt om høsten.

Tips til fysisk aktive leker

Hvor mange dyr husker du?

Lag til laminerte kort med bilder av dyr som dere arbeider med og plasser disse langs stien. Barna skal nå huske hvilke dyr de så langs stien. Den voksne kan evt. stille spørsmål til barna om hva de så langs stien når de er tilbake.

Slangejakt

Lek at tauet er hoggormen som skal i hi. Barna skal prøve å fange hoggormen.

Mauren og barnålene

Lek Mauren og barnålene i skogen. Få barna til å samle løst naturmateriale som skal illustrere barnålene.

Nappe hale

Imitér ulike dyr som dere arbeider med under temaet.

Bjørnen sover- med en vri

Ta utgangspunkt i leken Bjørnen sover og legg til andre dyr som dere arbeider med under tema. I leken får barna imitere bevegelsesmønsteret til ulike dyr.

Togturen

Ta utgangspunkt i leken Togturen og let etter dyrene i skogen.

Dyresisten

Bruk dyrene som dere arbeider med i temaet inn i dyresisten. Her får barna imitere bevegelsesmønsteret til ulike dyr.

Stor fanger liten, og liten fanger stor

Lag til kort av store og små dyr og insekt som dere arbeider med om høsten.

Naturbingo

Lag til et naturbingobrett som inneholder nøkkelord om tema.

Lotto i ulendt terreng

Spill lotto i ulendt terreng og øv på nøkkelord som omhandler dyr og småkryp om høsten.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Natur, miljø og teknologi:

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» s. 52.

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kunnskap om dyr og dyreliv» s. 52-53.

«Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» s. 53.

Bingo og lotto

Bingo- og lottokort har mange bruksområder, for eksempel kan de brukes til å øve på nøkkelord knytt til ulike tematikker som du arbeider med i barnehagen.

Aktuelle lenker

Forskerfrø | Insekter – Læringspakka

For de eldste:

Naturfag.no | Høst

NRK TV | Ugler i mosen (Sesong 2-episode 15)