Om Aktiv i barnehagen

Aktiv i barnehagen er en digital verktøykasse for fysisk aktivitet i barnehagen som er utviklet ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med barnehager i Vestland og Oslo. Verktøykassen er åpen tilgjengelig for barnehagelærere, utdanningsinstitusjoner og andre som ønsker innsikt i og tips til fysisk aktivitet for barn i barnehagealder. Utviklingen av Aktiv i barnehagen er finansiert av Norges Forskningsråd, Høgskulen på Vestlandet og Bydel Grorud, Oslo kommune.

Aktiv i barnehagen har utgangspunkt i forskningsprosjektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). ACTNOW er et storskala forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til kompetanseutvikling for fremming av fysisk aktivitet i barnehagen som ble gjennomført i Sogn og Fjordane 2019-2022. I tett samarbeid med barnehagene som deltok i prosjektet, var målet å utvikle gode og bærekraftige modeller for mer og bedre fysisk aktivitet i barnehagen. I prosjektet ble også effekten av fysisk aktivitet på barnas helhetlige utvikling, læring og helse undersøkt.

Se mer informasjon om ACTNOW-prosjektet i informasjonsvideoen under eller på nettsiden til Høgskulen på Vestlandet.