Veiledere for fysisk aktivitet

Nasjonale råd

På Helsedirektoratet sine sider kan du lese om de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet for barn og unge. Her er anbefalingene beskrevet, samt at det gis praktiske råd til hvordan en kan nå målene. Det er videre en begrunnelse for hvorfor anbefalingene er slik de er.

Fysisk aktivitet for barn og unge – Helsedirektoratet

Veileder for fysisk aktivitet i barnehagen

Barnehagetjenestene i Groruddalen har utarbeidet en Veileder for fysisk aktivitet i barnehagen. Her finner du grunnleggende informasjon om fysisk aktivitet og motorisk utvikling, samt tips til hvordan en kan planlegge, tilrettelegge og evaluere arbeid med fysisk aktivitet i sin barnehage.

Veilederen for fysisk aktivitet i barnehagen

Webinar om veilederen for fysisk aktivitet i barnehagen: