Ressurser

På denne ressurssiden finner du korte tekster og videoer knyttet til ulike typer fysisk aktiv lek, tilrettelegging av fysisk aktivitet, motorisk utvikling og hvordan ulike typer fysisk aktivitet påvirker barns utvikling.


Lanseringswebinar

Aktiv i barnehagen ble lansert 30. september 2022! Her kan du se sendingen i sin helhet. I tillegg finner du enkeltvideoer med de faglige innleggene og erfaringer fra samarbeid med Groruddalen og Årdal.

Ulike typer fysisk aktivitet

Her beskrives ulike typer fysisk aktivitet som har ulike kvaliteter ved seg. Med god variasjon mellom ulike typer fysiske aktiviteter, kan en påvirke barns utvikling på mange områder, det være seg barns fysiske utvikling, barns kognitive utvikling og læring, samt barns sosio-emosjonelle utvikling.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet

Undervisningsprinsipp handler om hvordan vi kan legge til rette for god fysisk aktivitet. Dette kan være i skolen, for eksempel i kroppsøving, i barnehagen, i idretten, eller i andre situasjoner der vi vil legge til rette for god aktivitet.

Motorisk utvikling og læring

Her finner du to videoer om barns motoriske utvikling, en film om barn i alderen 0-15 måneder og en for barn 1-6 år. 

Veiledere for fysisk aktivitet

Her finner du nasjonale råd for fysisk aktivitet. I tillegg finner du grunnleggende informasjon om fysisk aktivitet og motorisk utvikling, samt tips til hvordan en kan planlegge, tilrettelegge og evaluere arbeid med fysisk aktivitet i sin barnehage.

Tips til fysisk aktivitet i barnehagehverdagen

Her finner du tips til hvordan du kan flette inn fysisk aktivitet i ulike hverdagssituasjoner. Ser du noen gode ideer, er det bare å ta de med deg inn i din barnehagehverdag!