Ressurser

På denne ressurssiden finner du korte tekster og videoer knyttet til ulike typer fysisk aktiv lek, tilrettelegging av fysisk aktivitet, motorisk utvikling og hvordan ulike typer fysisk aktivitet påvirker barns utvikling. Du finner også forskning om barnehagebarn og fysisk aktivitet fra norske prosjekt og ulike veiledere for fysisk aktivitet.