Brannvern

Det er viktig at barn får kjennskap til og har gode holdninger til brannvern. Alle barnehager skal gjennomføre brannøvelser, men hvordan og hvor ofte en organiser dette varier fra barnehage til barnehage.

Her er noen forslag på aktiviteter og leker en kan bruke når en arbeider med temaet Brannvern.

Tips til fysisk aktive leker

Vil du kjøre buss?

Ved å bytte ut bussene med brannbiler og buss-stoppene med brannstasjoner og ulike steder det brenner (f.eks. illustrert med laminerte flammer) får barna leke brannkonstabler.

Å krysse broer

Lag en løype med ulike hinder som barna skal krype under på ulike måter. Fortell en historie om at dere er i et rom med røyk. Barna skal komme seg så rask som mulig ut av rommet ved å krype under hindrene på ulike måter.

Kims lek

Bruk Kims lek med konkreter fra branntema (f.eks. brannbil, brannkonstabel, røykvarsler). De ulike konkretene kan enten være knyttet til en bevegelse, eller barna kan springe rundt på uteområdet for å lete etter det konkretet som er tatt bort (f.eks. illustrert ved laminerte kort).

Fargetunell-stafett

Ved å bytte ut at en skal hente gjenstander av ulike farger, kan en henter konkreter eller bilder knyttet til tema Brannvern.

Lotto i ulendt terreng

Spill lotto i ulendt terreng og øv på nøkkelord som omhandler brannvern.

Naturbingo

Spill bingo i naturen og øv på nøkkelord som omhandler brannvern.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Nærmiljø og samfunn:

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet» s. 56.

«Personalet skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre» s. 57.

Bingo og lotto

Bingo- og lottokort har mange bruksområder, for eksempel kan de brukes til å øve på nøkkelord knytt til ulike tematikker som du arbeider med i barnehagen.

Aktuelle lenker

Brannbamsen Bjørnis | For barnehager