Karneval

Karneval er en festdag i barnehagen. I de fleste barnehager er det utkledning, dans og drama som er i hovedfokus. En kan arbeide med temaet over en lengre periode og slik bli kjent med ulike dyr, yrker, karakterer, eventyr og lignende. Utforming av kostymer, instrument eller kanskje noen bowlingkjegler (pynte plastflasker) er kjekke aktiviteter.

Her er forslag til aktiviteter og leker som passer til blant annet ulike karakterer (som f.eks. troll, heks, politi, supermann), og som motiverer til fysisk aktivitet.

Tips til fysisk aktive leker

Bevegelse til musikk

La barna bevege seg i kostymer til musikk.

Hvem er borte?

Her kan en utvide leken og i tillegg til å spørre hvem som er borte, kan en spørre hva han/hun var utkledd som.

Hinderløype

La barna utfordre seg i hinderløype med kostyme.

Utdrag fra Rammeplanen

Fra fagområdet Etikk, religion og filosofi:

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har en eigenverdi» s. 54-55.

«Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» s. 55.