Tilrettelegging for fysisk aktivitet

Undervisningsprinsipp handler om hvordan vi kan legge til rette for god fysisk aktivitet. Dette kan være i skolen, for eksempel i kroppsøving, i barnehagen, i idretten, eller i andre situasjoner der vi vil legge til rette for god aktivitet.

Webinaret under tar utgangspunkt i 8 undervisningsprinsipp, og en huskeregel for disse prinsippene er akronymet KAMPVISE, som er basert på første bokstav i alle prinsippene. KAMPVISE står for; konkretisering, aktivisering, motivering, progresjon, variasjon, individualisering, sosialisering og evaluering.

Webinaret kan gjerne stoppes underveis for å reflektere og rette innholdet til egen praksis. Hvordan kan du/dere bruke disse undervisningsprinsippene når du/dere tilrettelegger for fysisk aktivitet?

Webinar om undervisningsprinsipp