Å krysse broer

Hensikt

Gjennom denne leken blir barna utfordret på å være kreative ved at de må krysse broene på ulik måte hver gang. Barna må også huske hvordan de har krysset broene tidligere. Leken utfordrer samtidig barna sin motoriske kompetanse ved at de må bruke kroppen på ulik måte for å løse oppgaven.

Forklaring

  1. Marker broer på tre-fem meter på gulvet eller i terrenget. Det kan være linjer på gulvet som er avgrenset med kjegler, hoppetau eller benker.
  2. Barna skal krysse alle de ulike broene på ulike måter, der hver bro krysses på en ny måte hver gang.

Tips

  • Eksempler på måter å krysse broer på er å gå fremlengs eller baklengs, krype, gå sidelengs, hoppe eller hinke.
  • Fortell gjerne en historie underveis for å gjøre leken ekstra spennende. En kan for eksempel leke at gulvet er vann, og at det er krokodiller i vannet.
  • Det er viktig at den voksne oppmuntrer barna til å være kreative i hvordan de kommer seg over broene og gir positiv tilbakemelding underveis.

Variasjon

  • Leken kan varieres med å leke i par, der barna hermer etter hverandre (bytter roller etter hvert).
  • Broene kan være laget med ulikt utstyr som gir forskjellige utfordringer.
  • Bruk av ulike element i terrenget gir god variasjon og ulike utfordringer.

Utstyr

Ulikt utstyr som kan være broer f.eks. hoppetau, kjegler, matter, motorikkskiver, benker, eller element i terrenget (steiner, stokker, pinner).

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet