Aktivitetsterning

Hensikt

Her skal barna utføre ulike grovmotoriske øvelser i høy intensitet ved å trille en terning som viser hva de skal gjøre.

Forklaring

  1. Ett barn kaster terningen.
  2. Bildet på terningen viser øvelsen som barna skal gjøre. Eksempler er: Stjernehopp, hinke, løpe (den voksne sier hvor de skal løpe til og tilbake), dans, snurre rundt, høye kneløft.

Variasjon

  • Som variasjon kan en lage en løpeterning. Da viser terningen 6 ulike steder i barnehagen som en kan løpe til. En kan evt. la terningen ligge på et sted, og så løpe tilbake til dette stedet, eller en kan ta terningen med og løpe fra sted til sted.
  • Som en annen variasjon kan en også trille en terning med øyne som viser hvor mange ganger en skal gjøre øvelsen som den andre terningen viser.

Utstyr

Terning med bilde av øvelser (kan bruke en pappboks eller trekloss med bilde)
Evt. terning med tall

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet