Bevegelse og friksjon

Hensikt

I denne leken vil barna få erfaring med sammenhengen mellom helling, friksjon og hastighet. Barna får også utfordre ulike grovmotoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Sett benker opp i ribbeveggen i ulik høyde slik at benkene får ulik helling.
  2. Utfordre barna til å klatre opp og skli ned på benkene. Utfordre barna til å skli på ulike måter.
  3. Sett òg en benk på gulvet slik at barna kan sammenligne.

Tips

  • Snakk gjerne med barna om hvordan en kan oppnå ulik hastighet. Hvordan kan en skli når det skal gå fort? Hvordan kan en skli når det skal gå sakte? Hvorfor er det slik?

Utstyr

Ribbevegg
Benk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet