Bil og garasje

Hensikt

I Bil og garasje blir barna utfordret i å forflytte seg raskt med ulike grovmotoriske bevegelser. I tillegg må barna huske reglene for leken. Organiseringen der barna står i ring to og to sammen fremmer samspill.

Forklaring

  1. Barna stiller seg i en ring og holder hender.
  2. Den voksne plasserer annethvert barn bak et annet barn, slik at de er to og to sammen. Det barnet som er bakerst, er garasje og stiller seg med beina godt fra hverandre. Det barnet som er fremst, er bil og setter seg ned på alle fire.
  3. På signal «rygger» bilen ut av garasjen ved å krype baklengs gjennom garasjen og løper en runde rundt ringen.
  4. Bilen finner så igjen garasjen sin og kjører inn. Det er om å gjøre å være den bilen som er først tilbake i garasjen igjen.
  5. Nå bytter barna plass, og den som var garasje blir nå bil.

Tips

  • Det er viktig at den voksne gir beskjed om hvilken retning bilene skal kjøre rundt ringen. Vis gjerne.

Variasjon

  • En kan legge en ball, stein eller annet midt i ringen med garasjene. Da er det om å gjøre å være den bilen som får tak i ballen først. OBS! Her kan det bli kollisjoner i midten, så pass på.
  • En variasjon i leken er å endre hvilken måte bilene skal «kjøre» på. En kan f.eks. hoppe, hinke, krype (om underlaget tillater det) eller løpe baklengs.
  • Hvis en ønsker å knytte inn fysisk aktiv læring, kan en legge til en oppgave som bilen må «løse» for at garasjen skal åpne seg. F.eks. noe knyttet til tema en arbeider med, eller annet («tell til ti», «tell nedover fra fem til en», «si en form», eller si «bokstaven din»).

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet