Bjørnen sover – med en vri

Hensikt

I Bjørnen sover blir barna utfordret på grunnleggende motoriske ferdigheter knyttet til forflytning. Ved å variere måten å forflytte seg på, blir barna og utfordret på å huske informasjon.

Forklaring

  1. Barna stiller seg i en ring, med bjørnen i midten.
  2. Barna og den voksne avtaler hvordan de skal komme seg unna bjørnen. Eksempler kan være å krabbe, hoppe, galoppere, gå sidelengs, hinke. Bjørnen gjør de samme bevegelsene.
  3. Barna synger «Bjørnen sover» mens de går rundt bjørnen.
  4. Når sangen er ferdig skal bjørnen forsøke å fange så mange barn som mulig, og barna som blir fanget skal være med bjørnen og være bjørn.

Tips

  • Barna kan gjerne bli enige om å være ulike dyr, og forflytte seg slik det dyret gjør. F.eks. åle seg som en slange, galoppere som en hest, gå som en liten mus (museskritt) osv.

Variasjon

  • Hvis en leker i ulendt terreng blir aktiviteten også mer motorisk utfordrende.
  • En kan også gjøre aktiviteten mer utfordrende ved å velge motoriske bevegelsesmønster som er mer krevende, f.eks. krever mer koordinasjon. Hvis en f.eks. velger at barna skal hoppe, kan en tipse om at de som ønsker kan prøve å hinke (hoppe på en fot).

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet