Bokstavlek

Hensikt

I denne aktiviteten får barna erfaringer med bokstaver som en begynnende skrive- og leseopplæring. De skal finne bokstaver for å skrive enkle ord. Ved å løpe eller forflytte seg med andre grovmotoriske bevegelser, økes intensiteten i aktiviteten.

Forklaring

  1. Korker med bokstaver ligger i den ene enden av rommet og laminerte enkle ord ligger i den andre enden.
  2. Barna får en lapp med et ord på, og skal løpe for å hente en og en bokstav til ordet.
  3. Når de er ferdige med et ord, får de et nytt.

Variasjon

  • Aktiviteten kan gjøres individuelt, i par eller i små grupper.
  • Progresjonen i aktiviteten kan være at en lager vanskeligere ord.

Utstyr

Bokstaver, f.eks. melkekartongkorker som en har skrevet bokstaver på
Laminerte lapper med enkle ord

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet