Bonden og hønene

Hensikt

I Bonden og hønene vil barna leke i høy intensitet ved at bonden løper etter hønene som må passe på eggene sine.

Forklaring

  1. Aktiviteten er en versjon av sisten med bonde/bønder og høner.
  2. Velg ut 1-2 barn som er bonde/bønder, de andre er høner.
  3. Hønene holder ett «egg» i hver hånd, symbolisert med en liten ball, ertepose, kongle eller lignende.
  4. Hvis bonden tar på hendene til hønene eller på eggene, skal høna gi begge eggene til bonden, og de bytter roller.

Tips

  • En kan legge til et lite «friområde» (F.eks. markert med kjegler eller matte), der hønene kan legge fra seg eggene og ruge på disse mens de tar seg en liten kvil –men her får de ikke være lenge før de må ut i lekeområdet igjen.

Variasjon

  • Ved å legge til flere bønder vil aktiviteten øke i intensitet, siden hønene får mindre pause.
  • En kan bestemme hvor mange høner som kan være på friområdet samtidig. Hvis det f.eks. bare er to høner som kan være i friområdet, må den som først kom inn på friområdet ut igjen om det kommer en tredje høne til.

Utstyr

2 baller til hvert barn (evt. erteposer, kongler eller lignende)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet