Bruke hverandre som tunell

Hensikt

I denne aktiviteten øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter og på å samarbeide med hverandre. I tillegg stimuleres den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. To barn eller ett barn og en voksen er sammen.
  2. Bruk hverandre sine kropper som tunell og fjell.
  3. Barna skal nå krype under, krype over, krype mellom, eller krype rundt.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet