Drage av plastpose

Hensikt

I denne leken vil barna få erfaring med bruk av vind. De må også løpe med høy fart for å få «dragen» (plastposen) opp i lufta.

Forklaring

  1. Knyt et snøre i posen og lag en løkke i den andre enden for å ha et godt tak i snøret.
  2. Barna holder i snøret, løper så fort de klarer og prøver å få dragen til å fly.
  3. Snakke om: Når flyver dragen høyest? Må en vente på vinden?

Tips

  • Prøv gjerne dragen på ulike dager, f.eks. dager der det ikke er vind og dager der det er mer eller mindre vind. Reflekter sammen med barna om hva som skjer med dragen de ulike dagene.

Utstyr

Plastpose
Snøre
Vind

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet