Dyresisten

Hensikt

Ved å imitere ulike bevegelsesmønster til dyr mens en leker sisten, blir barna utfordret på å bruke mange ulike grovmotoriske ferdigheter knyttet til forflytning.

Forklaring

  1. Den som har sisten velger hvilket dyr alle skal være (inkludert seg selv), og barna forflytter seg etter hvordan dette dyret beveger seg.
  2. Når et barn blir tatt, er det det som har sisten.
  3. Den som er tatt velger et nytt dyr og alle beveger seg som dette dyret.

Tips

  • Eksempler på artige dyr å imitere kan være frosk, pingvin, krabbe (hender og føtter i gulvet med ryggen mot gulvet og gå sidelengs), apekatt, bjørn (hender og føtter i gulvet, med stive bein) og slange.

Variasjon

  • I denne leken kan det være nødvendig å endre på området en leker på. Hvis en forflytter seg sakte, må området være mindre enn hvis en forflytter seg raskt.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet