Eventyr-lotto

Hensikt

Denne leken utfordrer hukommelsen til barna ved at de skal huske bilder og koble bildene til eventyr de kjenner. I leken skal barna også sette sammen to bilder som ikke er like, men som hører til samme eventyr.

Forklaring

  1. Ett bilde fra hvert eventyr blir lagt rundt omkring på bakken på et stort område (evt. hengt rundt omkring på uteområdet eller i skogen).
  2. Den voksne viser frem det andre bildet og barna skal løpe for å prøve å finne det bildet som hører til det samme eventyret.
  3. Barna tar med bildet tilbake til den voksne og sjekker om de hører sammen.

Variasjon

  • En kan organisere leken forskjellig, enten ved at alle barna leter etter det samme bildet, eller at hvert par/hvert barn leter etter sitt bilde.
  • En kan løpe eller forflytte seg på ulike måter.

Utstyr

Laminerte bilder fra ulike eventyr; to bilder fra hvert eventyr

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet