Familieleken

Hensikt

I denne aktiviteten leker barna med tall, mengde og telling, ved at en skal danne familier av ulik størrelse. Aktiviteten har moderat til høy intensitet ved at en løper eller danser når musikken spiller.

Forklaring

  1. Barna løper/danser fritt mens musikken spiller.
  2. Når musikken stopper (evt. på signal om en ikke har musikk) skal barna danne familier (grupper) som svarer til det tallet som blir vist eller ropt.

Variasjon

  • Som en variasjon kan barna få i oppgave å samle et visst antall erteposer, kongler eller lignende (gjerne i par).
  • Som en progresjon kan barna få andre oppgaver, som f.eks. «to katter og en hund», da skal barna forestille det som blir ropt.

Utstyr

Gjerne musikk, men ikke nødvendig
Tall; f.eks. laminerte ark med tall eller terning

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet