Fang den mystiske skatten

Hensikt

I denne leken må barna være oppmerksomme og reagere raskt på en beskjed om når de skal hente den mystiske skatten.

Forklaring

  1. Del barna i to grupper/lag, som sitter på hver sin side av lekeområdet.
  2. Hvert barn får sitt nummer (f.eks. nr. 1-2-3-4 på hver gruppe).
  3. Den voksne legger den mystiske skatten midt mellom gruppene.
  4. Den voksne roper så ut et nummer, og barna fra hver gruppe som har dette nummeret, skal reise seg så fort som mulig og løpe mot midten og fange den mystiske skatten.
  5. Det barnet som fanger skatten skal nå prøve å komme seg hjem igjen, uten at det andre barnet tar han/henne. Barnet som har skatten kan bare bli tatt om han/hun har skatten i hånden, og kan velge å kaste skatten opp i luften og fange den igjen for ikke å bli tatt.
  6. Hvis barnet greier å ta skatten med seg hjem, får gruppen ett poeng. Hvis barnet ikke greier å ta skatten med seg hjem, blir det poeng til den andre gruppen.
  7. Skatten blir lagt i midten igjen, og en ny runde starter.

Variasjon

  • En variasjon av leken er at den voksne roper opp to nummer. Da kan barna med disse numrene samarbeide om å få skatten hjem igjen ved å kaste skatten imellom seg for å unngå å bli tatt.
  • En kan variere leken ved å ha forskjellige utgangsstillinger. Barna kan f.eks. stå, stå på alle fire, ligge på magen, eller ligge på ryggen.

Utstyr

En mystisk skatt (f.eks. en ertepose, ball, kongle eller annet)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet