Fargetunell-stafett

Hensikt

I aktiviteten øver barna på farger og må huske på informasjon mens de er i aktivitet.

Forklaring

  1. En gruppe med 4-6 barn stiller seg på alle fire inntil hverandre og lager en kort tunell.
  2. Det barnet som står ytterst til høyre, starter på signal med å krype gjennom tunellen.
  3. De barna som utgjør tunellen, står hele tiden med begge knærne og hendene i gulvet.
  4. På forhånd har den voksne vist et pappstykke med en farge (f.eks. rød). Når barnet kommer ut av enden på tunellen, skal barnet finne en gjenstand i rommet med rød farge og legge denne gjenstanden i en oppstilt kasse ved enden av tunellen. Etter dette skal barnet stille seg opp og lage tunell, slik at nummer to i rekken kan starte.
  5. Den voksne er rask med å vise ny farge (f.eks. blå) før nummer to skal starte. Nummer to må lete etter en gjenstand med blå farge i rommet og legge denne i kassen, og så danne tunell, før nummer tre skal starte. Alt dette skal foregå fortløpende og den voksne kan ta tiden på stafetten om barna ønsker.

Variasjon

  • Hvis det er flere grupper, kan de gjøre leken samtidig (helst en voksen per gruppe) eller de kan være tilskuere for hverandre. Til slutt kan tidene sammenlignes (om en vil).

Utstyr

Tilgang på ulike gjenstander i ulik farge f.eks. på avdelingen eller på uteområdet

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet