Fisken i det røde hav

Hensikt

I aktiviteten Fisken i det røde hav er barna i fysisk aktivitet mens de leter etter farger på egne klær.

Forklaring

  1. Lag til et lekeområde, dette er det røde havet. Alle barna stiller seg på den ene siden av havet.
  2. Ett barn er fisk og stiller seg midt i havet.
  3. Barna roper til fisken: «Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over?»
  4. Fisken i det røde havet svarer en farge: f.eks. «Blå».
  5. De barna som har noe blått på seg som er synlig kan gå fritt over til den andre siden. De barna som ikke har noe blått på seg, må prøve å komme seg over havet uten å bli fanget av fisken.
  6. Barna som blir fanget av fisken blir til fisk og er med å bestemme farge og fange de andre barna i neste runde.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet