Følge tauet

Hensikt

I denne aktiviteten får barna utfordret sine motoriske ferdigheter, konsentrasjon og arbeidsminne gjennom at de skal huske ulik informasjon mens de følger et tau i ulendt terreng.

Forklaring

  1. Spenn opp et langt tau mellom to trær. Underlaget må gjerne være litt ujevnt slik at det blir utfordrende. Tauet kan f.eks. gå over en stubbe og under en gren.
  2. Heng opp ulike gjenstander på tauet med klesklyper/ eller i poser. Eksempler kan være en kongle, vott, lue, kosedyr mm.
  3. Barna skal nå følge tauet uten å se. Barna skal kjenne på gjenstandene som henger på tauet og huske på alle gjenstandene de har passert.
  4. Når barna kommer til endes på tauet, forteller de til den voksne hvilke gjenstander de følte seg fram til underveis.

Variasjon

  • Denne aktiviteten kan kobles til tema som en arbeider med i perioden en er inne i ved å henge opp gjenstander som passer til tema.
  • En kan også bruke aktiviteten i språktrening ved å velge ut gjenstander evt. bilder (om barna har øyene åpne) med ord som en ønsker barna skal øve på.

Utstyr

Tau
Klesklyper
Ulike gjenstander til å henge på tauet

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet