Formlek

Hensikt

Gjennom denne leken får barna kroppslige erfaringer med hvordan ulike bokstaver, tall eller former ser ut. Leken kan også være en samarbeidsaktivitet der flere barn er sammen om å forme oppgaven som blir gitt. Ved å legge inn dans eller annet mellom oppgavene, får en også opp intensiteten i leken.

Forklaring

  1. Leken kan gjøres individuelt eller i grupper.
  2. Barna kan danse fritt mens musikken er på, og når musikken stopper får de en oppgave.
  3. Oppgaven er å forme en bokstav, tall eller form med kroppene sine. Den voksne holder opp et bilde av det barna skal forme. Bokstaven, tallet eller formen kan gjøres liggende på gulvet, eller den kan være stående.

Variasjon

  • Som en progresjon kan en si bokstaven i stedet for å vise.
  • En videre progresjon kan være å vise et bilde av f.eks. et dyr, der den voksne sammen med barna finner frem til den første bokstaven til dyret og former denne.

Utstyr

Gjerne musikk, men er ikke nødvendig
Laminerte ark eller annet utstyr som viser det en ønsker at barn skal forme

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet