Foto-orientering

Hensikt

I Foto-orientering øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter og romorientering. Aktiviteten stimulerer den taktile og kinestetiske sansen.

Forklaring

  1. Ta bilde av gjenkjennelige ting på uteområdet eller naturområdet.
  2. Lag et merke på bildet der posten skal henge.
  3. Heng ut poster, det kan være et bilde, en puslebit eller en leke som barna skal ta med tilbake.
  4. En voksen og to-tre barn går sammen. Gruppen får med seg et bilde, finner posten, kommer tilbake til utgangspunktet og får et nytt bilde.

Variasjon

  • Ta bilde av flere detaljer eller et større område.

Utstyr

Bilder tatt av barnehagens uteområde eller nærmiljø

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet