Fra lengst til kortest

Hensikt

I aktiviteten Fra lengst til kortest får barna kjennskap til ulike måter å måle på mens de er fysiske aktive. De øver på å sortere pinner etter lengde.

Forklaring

  1. Barna får beskjed om å finne seg en pinne. Hvis en vil kan en presisere om pinnen skal være lang eller kort.
  2. Deretter skal barna gå sammen og sortere pinnene etter størrelse.
  3. Etter hvert kan de få beskjed om å sortere pinnene på en annen måte.
  4. De kan også legge pinnene på ulike måter (ved siden av hverandre, på lang rekke).
  5. Videre kan de bruke pinnene til å måle ulike gjenstander.

Variasjon

  • Som en variasjon kan de bruke kroppene sine til å sortere etter høyde. F.eks. få barna til å stille seg på rekke fra høyest til lavest. Her må de måle seg med andre for å finne ut hvem som er høyest og lavest.
  • En kan bruke kroppen sin til å måle om en er høyere eller lavere, lengre eller kortere enn ulike gjenstander på uteområdet.
  • Som en variasjon kan en måle avstand ved å bruke ulike hjelpemiddel, f.eks. kroppen, skritt eller et tau. Hvor mange lange skritt er sandkassen? Hvor mange korte skritt er sandkassen? Hvor mange kropper må til for å måle hvor lang sandkassen er?
  • Som en progresjon til å måle avstand kan barna få et tau eller annet som er 1 meter. Kan dere finne noe på uteområdet som er 1 meter? Hvor mange meter er sandkassen? Hvor mange meter er det myke dekket under huskene?

Utstyr

Pinner

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet