Frakte ball

Hensikt

I denne leken får barna øve seg på å ta imot og sende en ball på ulike måter. Barna må samarbeide om å frakte baller fra et område til et annet.

Forklaring

  1. Legg like mange rockeringer på en rekke på golvet som det er barn.
  2. I den ene enden av rockeringene står det en kasse med baller og i den andre enden står det en tom kasse.
  3. Barna skal frakte ballene fra den fulle til den tomme kassa.
  4. Barna må stå i rockeringen sin og ta imot og sende ballen videre.

Variasjon

  • For å gjøre aktiviteten mer utfordrende kan barna stå på en benk mens de sender ballene mellom seg.
  • Barna kan også få beskjed om å sende ballen videre på ulike måter. For eksempel ved å ta imot og sende videre over hodet, mellom beina, evt. annen hvert barn over hodet og mellom beina.
  • En annen måte å gjøre aktiviteten mer utfordrende på er å øke avstanden mellom barna, da må barna strekke seg, evt. ta imot og kaste ballen framover.
  • En kan variere type ball eller gjenstander som en frakter mellom barna.
  • Som en uteaktivitet om vinteren kan barna frakte snøballer mellom seg.
  • Ved å lage to parallelle rekker kan en lage aktiviteten om til en konkurranse. Hvem får alle ballene over i kassen først?

Utstyr

Baller
2 kasser
Rockeringer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet