Froskefangst

Hensikt

I Froskefangst leker barna i høy intensitet når de hopper dype froskehopp enten for å unngå å bli tatt eller når de fanger frosker.

Forklaring

  1. Avgrens lekeområdet.
  2. Barna er frosker og fordeler seg på lekeområdet.
  3. Avhengig av hvor mange som er med på leken velger en ett eller flere barn som er jegere.
  4. Når leken starter skal froskene forflytte seg med froskehopp og unngå å bli fanget av jegerne (jegerne skal også hoppe).
  5. Froskene som blir tatt blir til jegere. Hvor lang tid tar det før alle froskene er blitt jegere?

Variasjon

  • En kan variere leken ved å leke at barna er andre dyr og imiterer dyret sitt bevegelsesmønster. Eksempel kan være pingviner, slanger (åler seg), geparder (løper fort), krabber (armer og bein i bakken med ryggen ned, og går sidelengs) eller hester (galopperer).

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet