Gå rundt skistaver

Hensikt

I denne aktiviteten øver barn på grunnleggende skiferdigheter.

Forklaring

  1. Plasser alle skistavene (og evt. kjegler) rundt omkring inne på et avgrenset område.
  2. Barna går fritt på ski mellom stavene uten å være borti stavene (og kjeglene). Barna kan også skøyte mellom stavene.

Tips

  • I denne aktiviteten kan en lage områder som har ulike vanskelighetsgrader innenfor lekeområdet ved å sette stavene tett noen steder (vanskelig) og mer spredt andre steder (lettere). Barna kan selv velge hvor de vil leke, og du som voksen kan styre litt hvor barna er ut ifra deres forutsetninger.

Variasjon

  • En variasjon i aktiviteten kan være å leke sisten på det samme område.

Utstyr

Ski, staver/eventuelt kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet