Gjeteren og sauene

Hensikt

I Gjeteren og sauene er barna fysisk aktive samtidig som de øver på tidlige matematiske ferdigheter.

Forklaring

En voksen forteller en fantasihistorie om at i gamle dager kunne de ikke telle, så når sauene skulle ut å beite tok de med seg en stein for hver sau.

  1. Barna er sauer som stiller seg på den ene siden av beitet.
  2. Den voksne legger frem en stein for hver sau som går ut for å beite. Tell gjerne sammen med barna etter hvert som sauene går ut for å beite og du legger frem en stein.
  3. Når alle sauene har krabbet over beitet, krabber en og en sau tilbake. Den voksne legger tilbake en og en stein etter hvert som sauene kommer hjem igjen.
  4. Den voksne stopper opp leken av og til og funderer med barna hvor mange som er igjen på beitet ved å se på steinene. «Det var 10 sauer som gikk for å beite – hvor mange er kommet tilbake? Hvor mange mangler vi?»

Variasjon

  • En kan legge til et moment i leken, der det av og til kommer en rev på besøk som vil fange sauene som beiter. Nå må alle sauene komme seg raskt hjem igjen for å være trygge. Den voksne kan være reven som prøver å fange barna.
  • En variasjon av leken er å bytte dyr som imiteres slik at bevegelsesmønsteret som brukes i leken endres.

Utstyr

Steiner (evt. erteposer)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet