Haien kommer

Hensikt

I Haien kommer skal barna «svømme» rundt før de må løpe med høy intensitet tilbake til «huset sitt» for å unngå å bli tatt av haien.

Forklaring

  1. Ett barn er hai (evt. med en voksen) og står i en rockering midt i lekeområdet.
  2. De andre barna fordeler seg i rockeringene (gjerne bare to i starten) som ligger i lik avstand fra midten.
  3. Barna får navn etter fargen på rockeringen de står i, f.eks. gul fisk, rød fisk e.l.
  4. Haien/voksne kaller ut fiskene som skal ut å svømme.
  5. Fiskene som er kalt ut løper rundt haien til haien roper: «Haien kommer!»
  6. Nå skal fiskene svømme så raskt som mulig hjem til huset sitt, mens haien skal prøve å fange så mange fisker som mulig.
  7. Fiskene som blir tatt er nå haier og stiller seg i rockeringen i midten av lekeområdet.

Variasjon

  • Hvis en ønsker å arbeide med f.eks. former, kan en bruke ulike former som «hjem» i stedet for rockeringer. Da heter fiskene det samme som formen de står i. En kan f.eks. bruke hoppetau til å lage former eller tegne med kritt på bakken.
  • Som progresjon i leken kan en legge til flere fiskeslag og øke avstanden som de må løpe for å komme hjem.
  • Som variasjon kan en bruke ulike måter å forflytte seg på, f.eks. gå, hinke, krype, eller være ulike dyr.

Utstyr

Tre rockeringer med ulik farge

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet