Henteterning

Hensikt

I denne leken arbeider barna med tall og mengde ved at de skal hente et visst antall av ulike gjenstander. Leken utfordrer også grunnleggende motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Ett barn kaster terningen med bilde og et annet barn kaster terningen med øyne.
  2. Barna skal så samarbeide om å samle det som terningene viser, f.eks. fem pinner.
  3. Den voksne styrer hvordan barna skal hente gjenstandene, ved å si at de skal løpe, hoppe, snurre, krype eller annet.

Utstyr

En terning (f.eks. pappboks/trekloss) med bilde av gjenstander eller f.eks. naturmateriale
Terning med tall/øyne

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet