Hermegåsa

Hensikt

Hermegåsa utfordrer barna sin kreativitet ved at barna skal komme på og lede andre barn i ulike øvelser. Øvelsene vil samtidig utfordre barna motorisk.

Forklaring

  1. Lag grupper på fire-fem barn.
  2. Barna i hver gruppe stiller seg på en rekke. Barnet som er fremst leder rekken sin og bestemmer hvilke øvelser de andre barna skal herme etter.
  3. Etter en liten stund løper det fremste barnet bakerst i rekken og det barnet som nå er fremst leder gruppen og bestemmer nye øvelser.

Tips

  • Den voksne må gjerne starte med å lede leken, så kan barna ta over etter hvert.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet