Hinderløype med sorteringsstasjon

Hensikt

I denne leken arbeider barna med å sammenligne og sortere gjenstander etter f.eks. type, farge eller størrelse. Ved å legge sorteringsstasjonen i en hinderløype blir aktiviteten mer variert og utfordrer også barna sine motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Barna starter på ulike steder i hinderløypen, slik at de slipper på stå i kø.
  2. Omtrent halvveis i hinderløypen ligger det erteposer eller andre gjenstander i en rockering som skal sorteres.
  3. Barna skal sortere en og en gjenstand, enten på en bestemt måte (farge, type, størrelse) eller på valgfri måte ved å løpe og legge de i en bøtte eller merket område.
  4. Når en er ferdig med å sortere gjenstandene, fortsetter de videre i hinderløypen.

Tips

  • Når en legger inn en stasjon midt i hinderløypen blir det ofte kø på stasjonen. Prøv å unngå dette ved å ha flere parallelle sorteringsstasjoner. Når en har flere stasjoner parallelt, kan en lage oppgaver i ulik vanskelighetsgrad knyttet til sortering, så kan du som voksen hjelpe barna til å finne en stasjon som passer for dem.
  • Ved å ha parallelle hinder i hinderløypen for å unngå kø, kan en også her lage hinder av ulik vanskelighetsgrad, f.eks. balanse på benk der en kan velge mellom å balansere på benken som står vanlig eller balansere på benken som ligger opp ned.

Utstyr

Ulike gjenstander en kan sortere på ulike måter, f.eks. erteposer, lekebiler, sandkasseleker
Ulike hinder (utstyr eller naturlige hinder)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet