Hold området rent

Hensikt

I Hold området rent skal barna leke i høy intensitet ved å hente og kaste baller fra et område til et annet så fort som mulig.

Forklaring

  1. Avgrens et område for leken.
  2. Del området i to og fordel mange baller mellom de to områdene.
  3. På signal skal barna prøve å rydde sitt område ved å kaste ballene over til det andre området.
  4. Etter en stund stopper en leken og ser hvilket område som er mest ryddig.

Tips

  • Når en har stoppet leken kan barna få i oppgave å samle alle ballene på sitt område og telle ballene sammen med en voksen. Da blir det også lettere å starte en ny runde med likt antall baller på hvert område.

Variasjon

  • En kan bytte bevegelsesform i leken ved at barna sparker ballen i stedet for å kaste. Da er det kanskje lettere å bruke en strek eller hoppetau for å skille områdene.

Utstyr

Benk eller lignende for å dele området i to
Baller

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet