Hoppelek

Hensikt

I Hoppelek stimuleres den kinestetiske sansen og barna øver på grunnleggende motoriske ferdigheter.

Forklaring

  1. Finn en kant, trapp, stubbe, sandkasse e.l.
  2. Barna klatrer opp på en kant, stubbe eller et trappetrinn og hopper ned.
  3. Klatrer opp igjen og hopper ned igjen.

Variasjon

  • Finn høyere kanter å hoppe fra, da må kanskje barna klatre opp på en annen måte. Barna kan bli utfordret til å hoppe med samlede ben eller lande på én fot. Er det en lav kant, klarer kanskje barna å hoppe både ned fra og opp på kanten.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet